Báo giá bảo dưỡng điều hòa 2016

Công ty kỹ thuật điện lạnh bách khoa xin chân trọng gửi bảng báo giá tới các quý khách hàng, các gia đình và các cơ quan trên địa bàn Hà Nội

báo-giá 

 

 

Bảng báo giá bảo dưỡng điều hòa 2016

STT

NỘI DUNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

Bảo dưỡng máy điều hòa 9.000 BTU

Máy

80.000

Loại máy 2 cục

2

Bảo dưỡng máy điều hòa 12.000 BTU

Máy

80.000

Loại máy 2 cục

3

Bảo dưỡng máy điều hòa 18.000 BTU

Máy

90.000

Loại máy 2 cục

4

Bảo dưỡng máy điều hòa 24.000 BTU

Máy

100.000

Loại máy 2 cục

5

Bảo dưỡng máy điều hòa 36.000 BTU

Máy

150.000

Loại máy 2 cục

6

Bảo dưỡng máy điều hòa 48.000 BTU

Máy

200.000

Loại máy 2 cục

7

Nạp gas máy điều hòa 9.000 BTU gas R22

Psi

7.000

Loại máy 2 cục

8

Nạp gas máy điều hòa 12.000 BTU gas R22

Psi

8.000

Loại máy 2 cục

9

Nạp gas máy điều hòa 18.000 BTU gas R22

Psi

9.000

Loại máy 2 cục

10

Nạp gas máy điều hòa 24.000 BTU gas R22

Psi

10.000

Loại máy 2 cục

11

Nạp gas máy điều hòa 9.000 BTU gas R410a

Psi

12.000

Loại máy 2 cục

12

Nạp gas máy điều hòa 12.000 BTU gas R410a

Psi

12.000

Loại máy 2 cục

13

Nạp gas máy điều hòa 18.000 BTU gas R410a

Psi

15.000

Loại máy 2 cục

14

Nạp gas máy điều hòa 24.000 BTU gas R410a

Psi

18.000

Loại máy 2 cục

 

Bảo dưỡng điều hòa chọn gói cho các cơ quan

STT

NỘI DUNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

Bảo dưỡng máy điều hòa 9.000 BTU

Máy

250.000

2

Bảo dưỡng máy điều hòa 12.000 BTU

Máy

270.000

3

Bảo dưỡng máy điều hòa 18.000 BTU

Máy

300.000

4

Bảo dưỡng máy điều hòa 24.000 BTU

Máy

350.000

5

Bảo dưỡng máy điều hòa 36.000 BTU

Máy

400.000

Bảng báo giá chọn gói cho các cơ quan các công việc bao gồm vệ sinh dàn lạnh, vệ sinh dàn nóng bằng máy bảo dưỡng chuyên dụng, vệ sinh lưới lọc, kiểm tra và nạp gas bổ sung, thông đường thoát nước thải và báo giá trên chỉ áp dụng cho các máy thường dùng loại gas R22

Lưu ý : Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên hệ với kỹ thuật  0987135247

Speak Your Mind

*